Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό

Μάριος Τσάκας

Επίκουρος Καθηγητής

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 ΑΓ 07
+30 22280 99525
tsakasm@agro.uoa.gr
Tsakas

Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας:

Δευτέρα 13:00-15:00

Παρασκευή 12:00-14:00

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Μάριος Τσάκας είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων.  Είναι διδάκτορας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πεδίο της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με έμφαση στο χώρο  της Υγείας. Η διατριβή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος “Διοίκηση Μονάδων Υγείας” που διοργανώνεται από τα τμήματα Νοσηλευτικής, Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, το Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, το Ιατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τα τμήματα Πληροφορικής και Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.  Επιπλέον έχει πτυχίο από το τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ και Πτυχίο Ειδίκευσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Τεχνολογίες Περιβάλλοντος και Χημεία” του τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ.

Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε., Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Evolution Projects Internet & Software Applications – Consulting Services, Γενικός Γραμματέας στο Δήμο Γλυφάδας, Συντονιστής της Ελληνικής Επιτροπής για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της Υγείας στο πλαίσιο του Εθνικού προγράμματος “Health in Action 2013-2015” σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, Ειδικός Σύμβουλος στη Βουλή των Ελλήνων, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της “Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.”

Έχει συμμετάσχει ως μέλος στα Δ.Σ> των Ελληνικών Πετρελαίων Α.Ε., του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών Α.Ε. και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών.

el