Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό

Μιχαήλ Βραχόπουλος

Καθηγητής

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Δ210
+30 22280 99650/660
mgrvrachop@agro.uoa.gr
http://scholar.uoa.gr/mgrvrachop

 

Vrachopoulos

Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας:

Τρίτη  9:00-11:00

Τετάρτη  13:00-15:00

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Μιχάλης Γρ. Βραχόπουλος είναι Καθηγητής και Αναπληρωτής Πρόεδρος στο στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων. Κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και πολυετή εμπειρία σε θέματα θερμικής συμπεριφοράς κτηρίων, σχεδίασης ενεργειακών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με έμφαση στην ηλιακή ενέργεια και στη γεωθερμία. Είναι Διευθυντής του ερευνητικού Εργαστηρίου Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Ερευνών (E2ReLab) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο οποίο διεξάγεται έρευνα που χρηματοδοτείται από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα της ΓΓΕΤ (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, κ.ά.) αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (HORIZON, INTERREG, κ.ά.) στα οποία είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος. Επίσης, υποστηρίζει λόγω της μεγάλης του εμπειρίας φορείς του Δημόσιου (πχ Δήμος Αλεξανδρούπολης, Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων, Δήμος Δυτικής Λέσβου, κ.ά.) και Ιδιωτικού Τομέα σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ. Ο κος Βραχόπουλος έχει πολλές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια και έχει συγγράψει 6 βιβλία σχετικά με εγκαταστάσεις θέρμανσης ψύξης κλιματισμού και ΑΠΕ (το ένα υπό έκδοση). Το επιστημονικό του έργο έχει σημαντική αναγνώριση σε διεθνές επίπεδο ενώ ο ίδιος έχει συμμετάσχει σε Επιστημονικές Επιτροπές διεθνών συνεδρίων και είναι μέλος σε διεθνείς οργανισμούς (π.χ. ASHRAE). Ήταν σημαντικό στέλεχος και Επιστημονικά Υπεύθυνος μαζί με το Συντονιστή στο έργο TESSe2b: Thermal Energy Storage Systems for Energy Efficient Buildings. An integrated solution for residential building energy storage by solar and geothermal resources, Horizon 2020 project, GA680555 το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως ένα από τα επιτυχημένα έργα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου του Horizon
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

el