Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό

Ελένη Ξαρχά

Λέκτορας Εφαρμογών 

Εφαρμογών Ξενόγλωσσης Επικοινωνίας στην Διοίκηση

 ΑΓ 06
+30 22280 99525
lexarcha@agro.uoa.gr
Xarcha

Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας:

Πέμπτη 14:00-16:00

Παρασκευή 14:00-16:00

Σύντομο Βιογραφικό

H Λένα Ξαρχά είναι Λέκτορας εφαρμογών στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης , Αγροδιατροφής και διαχείρισης Φυσικών Πόρων , στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , με γνωστικό αντικείμενο  « Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας ¨»

Έχει πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας , από το the University of Nottingham , U.K και δίπλωμα ειδίκευσης στην εκπαίδευση ενηλικών πάνω στην Αγγλική γλώσσα , the Anglolang Academy , UK. Η Διδακτορική Διατριβή της στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι σε εξέλιξη.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και διαχείριση τεχνικών διδασκαλίας Αγγλικών σε ενήλικες που δε γνωρίζουν Ελληνικά, την ανάπτυξη δεξιοτήτων εκμάθησης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,  Τεχνικές εκμάθησης τεχνικών Αγγλικών ορολογιών, την ανάπτυξη και αξιολόγηση τρόπων ένταξης προσφύγων και μεταναστών βάση της θρησκευτικής διατροφής, τη  μελέτη και διαχείριση διατροφικών πρώτων υλών , θρησκευτικά αποδεκτών από τις τρείς μεγάλες θρησκείες.

Από την μέχρι τώρα συνεργασία με την ευρωπαϊκή ένωση , έχει γράψει τεχνικές αναφορές αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν κυρίως ευάλωτες κοινωνικές ομάδες , και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή δυο Vademecum

el