Προπτυχιακά Μαθήματα

202 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

 

Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Τύπος Μαθήματος: Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Ναι (στην Αγγλική)

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Ιστορική αναδρομή, εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί, γενικές εφαρμογές.
 • Μοντέλο Turing, Μοντέλο von Neuman, Αριθμητικά συστήματα.
 • Αλληλεπίδραση με το χρήστη.
 • Απεικόνιση δεδομένων και βασικές εντολές ανάλυσης δεδομένων.
 • Βρόχοι και υπο-συνθήκη εκτέλεση εντολών.
 • Συναρτήσεις, Γραφήματα, Στατιστικές εφαρμογές.
 • Υλικό Υπολογιστών: Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, Κύρια Μνήμη, Περιφερειακές μονάδες.
 • Αλγόριθμοι – Γλώσσες προγραμματισμού
 • Λογισμικό Υπολογιστών: Λειτουργικά Συστήματα, Λογισμικό Εφαρμογών.
 • Πληροφοριακά Συστήματα: Ανάλυση-Σχεδίαση Συστημάτων, Συστήματα Λήψης Αποφάσεων.
 • Επικοινωνίες-Δίκτυα Υπολογιστών: Τεχνολογία Διαδικτύου, Διαδικτυακές Υπηρεσίες, Διαδικτυακές Εφαρμογές πολυμέσων.
 • Ασφάλεια Υπολογιστών.

Συγγράμματα:
1.  B. Forouzan, «Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών», 2015, Εκδόσεις Κλειδάριθμος
2. A. Evans, K. Martin, M. Poatsy, «Εισαγωγή στην Πληροφορική: Θεωρία και πράξη», ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα, 2018
3. Π. Μποζάνης, «Εισαγωγή στην Πληροφορική & τους Υπολογιστές», 2016, Εκδόσεις Τζιόλα

el