Προπτυχιακά Μαθήματα

203 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 

 

Κατηγορία: Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Τύπος Μαθήματος: Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Εισαγωγή στη Bιοχημεία.
 • Δομή και λειτουργία πρωτεΐνών.
 • Βασικές τεχνικές ανάλυσης των πρωτεϊνών.
 • Λειτουργία της αιμοσφαιρίνης.
 • Μηχανισμοί δράσης και κινητική των ενζύμων.
 • Αναστολείς ενζυμικών αντιδράσεων.
 • Υδατάνθρακες.
 • Σύσταση και βιολογική δράση των κυτταρικών μεμβρανών.
 • Βασικές αρχές του μεταβολισμού.
 • Γλυκόλυση, γλυκονεογένεση, κύκλος κιτρικού οξέος, οξειδωτική φωσφορυλίωση.
 • Δομή του DNA και του RNA.
 • Αποθήκευση των γενετικών πληροφοριών.
 • Αντιγραφή, μεταγραφή και μετάφραση του DNA.

Συγγράμματα:

1. R. H. Garrett, C. M. Grisham, Βιοχημεία, Εκδόσεις Utopia M. ΕΠΕ, 2019, Κωδικός Εύδοξου: 77113116
2. T.A. Brown, Βιοχημεία, Εκδόσεις Utopia M. ΕΠΕ, 2019, Κωδικός Εύδοξου: 86199397
3. Κ. Α. Δημόπουλος, Σ. Αντωνοπούλου, Βασική Βιοχημεία, Εκδόσεις Κωστάκης, 2020 , Κωδικός Εύδοξου: 94642784
4. J. M. Berg, J. L. Tymoczko, G J. Gatto, Jr., L. Stryer, Βιοχημεία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2017, Κωδικός Εύδοξου: 102074412

el