Προπτυχιακά Μαθήματα

401 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Τύπος Μαθήματος: Υπόβαθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Η σημασία της ποιότητας – Οι διαστάσεις της ποιότητας – Ποιότητα και Καινοτομία – Πιστοποίηση και Διαπίστευση – Συστήματα και πρότυπα διασφάλισης ποιότητας –
  Διασφάλιση ποιότητας στην πρωτογενή παραγωγή, κ.ά.
 • Αρχές, Βασικά στοιχεία και Τυπολογία ενός προτύπου Διασφάλισης Ποιότητας – Ανάλυση πλαισίου λειτουργίας Οργανισμού – Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος -Σχεδιασμός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας – Θέσπιση στόχων και παρακολούθηση τωνεπιδόσεων – Διαχείριση διακινδύνευσης – Τεκμηρίωση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας -Διαδικασία πιστοποίησης Προτύπων Διαχείρισης.
 • ISO9001:2015 – Παρουσίαση και ανάλυση του προτύπου ISO14001:2015 – Παρουσίαση και ανάλυση του προτύπου OHSAS 18001/ISO 45001:2018 – Παρουσίαση και ανάλυση του προτύπου. Αρχές HACCP και ISO22000:2018 – Παρουσίαση και ανάλυση του προτύπου.
 • Διασφάλιση ποιότητας αγροτικών προϊόντων: ποιότητα, ασφάλεια, διατροφική αξία, παραδοσιακός χαρακτήρας (ΠΟΠ) και βιολογικά προϊόντα, κ.ά.
 • Διασφάλιση ποιότητας στην πρωτογενή παραγωγή: Πρότυπα AGRO – Πρότυπο Global Gap, κ.ά.
 • Εφαρμογές – Παραδείγματα
 • Εργαλεία και Τεχνικές βελτίωσης της Ποιότητας – Μέθοδοι και Τεχνικές Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας. Άλλα θέματα: Διασφάλιση ποιότητας σε εργαστήρια δοκιμών σύμφωνα με ISO
  17025 – Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Συγγράμματα:

1.  Φ. Καρυπίδης, Α. Κοντογεώργος, Δ. Τσελεμπής, Διαχείριση Ποιότητας στις Επιχειρήσεις Γεωργίας, Τροφίμων και Ποτών, 1η έκδοση, Εκδόσεις Ζήτη Πελαγία & Σια Ι.Κ.Ε., 2020, Κωδικός Ευδόξου: 94701965.
2. Σ. Αυλωνίτης, Εισαγωγή στον ποιοτικό έλεγχο, 1η έκδοση, Εκδόσεις Τσότρας Αν. Αθανάσιος, 2020, Κωδικός Ευδόξου: 94644552.
3. Goetsch L. David – Stanley B. Davis, Διαχείριση Ποιότητας και Οργανωσιακή Αριστεία, Γεώργιος Μποχώρης (επιμέλεια), Έκδοση: 8η, Εκδόσεις Α. Τζιόλα και Υιοί Α.Ε., 2018, Κωδικός Ευδόξου: 59414712.
4. Α. Βουλγαρόπουλος, Σ. Γηρούση, Γ. Ζαχαριάδης, Ι. Στράτης, Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας με στοιχεία μετρολογίας και χημειομετρίας, Εκδόσεις Ζήτη Πελαγία & Σια Ι.Κ.Ε, 2013, Κωδικός Ευδόξου: 22811295.
5. Σ. Μπινιώρης, Διοίκηση ολικής ποιότητας T.Q.M., Έκδοση: 2η, Εκδόσεις Broken Hill Publishers Ltd, 2009, Κωδικός Ευδόξου: 13256627.

6, ISO 9001, ISO 14001, and New Management Standards [electronic resource], Iñaki HerasSaizarbitoria, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 91681302, HEAL-Link Springer ebooks (2018).
7, ISO 9001:2015 for Everyday Operations [electronic resource], Martin Hinsch, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 91691435, HEAL-Link Springer ebooks (2019).

el