Προπτυχιακά Μαθήματα

401 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Η σημασία της ποιότητας – Οι διαστάσεις της ποιότητας – Ποιότητα και Καινοτομία – Πιστοποίηση και Διαπίστευση – Συστήματα και πρότυπα διασφάλισης ποιότητας –
  Διασφάλιση ποιότητας στην πρωτογενή παραγωγή, κ.ά.
 • Αρχές, Βασικά στοιχεία και Τυπολογία ενός προτύπου Διασφάλισης Ποιότητας – Ανάλυση πλαισίου λειτουργίας Οργανισμού – Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος -Σχεδιασμός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας – Θέσπιση στόχων και παρακολούθηση τωνεπιδόσεων – Διαχείριση διακινδύνευσης – Τεκμηρίωση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας -Διαδικασία πιστοποίησης Προτύπων Διαχείρισης.
 • ISO9001:2015 – Παρουσίαση και ανάλυση του προτύπου ISO14001:2015 – Παρουσίαση και ανάλυση του προτύπου OHSAS 18001/ISO 45001:2018 – Παρουσίαση και ανάλυση του προτύπου. Αρχές HACCP και ISO22000:2018 – Παρουσίαση και ανάλυση του προτύπου.
 • Διασφάλιση ποιότητας αγροτικών προϊόντων: ποιότητα, ασφάλεια, διατροφική αξία, παραδοσιακός χαρακτήρας (ΠΟΠ) και βιολογικά προϊόντα, κ.ά.
 • Διασφάλιση ποιότητας στην πρωτογενή παραγωγή: Πρότυπα AGRO – Πρότυπο Global Gap, κ.ά.
 • Εφαρμογές – Παραδείγματα
 • Εργαλεία και Τεχνικές βελτίωσης της Ποιότητας – Μέθοδοι και Τεχνικές Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας. Άλλα θέματα: Διασφάλιση ποιότητας σε εργαστήρια δοκιμών σύμφωνα με ISO
  17025 – Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Συγγράμματα:

1. Διαχείριση Ποιότητας στις Επιχειρήσεις Γεωργίας, Τροφίμων και Ποτών, Καρυπίδης Φίλιππος,Κοντογεώργος Αχιλλέας, Τσελεμπής Δημήτριος, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94701965, 1η έκδοση, εκδόσεις Ζήτη Πελαγία & Σια Ι.Κ.Ε., (2020).
2. Εισαγωγή στον ποιοτικό έλεγχο, Αυλωνίτης Σταμάτης, 1η έκδοση, εκδόσεις ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94644552, (2020).
3, Διαχείριση Ποιότητας και Οργανωσιακή Αριστεία, Goetsch L. David – Stanley B. Davis, Γεώργιος Μποχώρης (επιμέλεια), Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59414712, Έκδοση: 8η, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. (2018).
4, Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας με στοιχεία μετρολογίας και χημειομετρίας, Βουλγαρόπουλος Αναστάσιος Ν., Γηρούση Στέλλα, Ζαχαριάδης Γεώργιος, Στράτης Ιωάννης Α., Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22811295, Έκδοση: 1η, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ζήτη Πελαγία & Σια Ι.Κ.Ε, (2013)
5, Διοίκηση ολικής ποιότητας T.Q.M., Μπινιώρης Σπυρίδων, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13256627, Εκδοση 2η, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD (2009).
6, ISO 9001, ISO 14001, and New Management Standards [electronic resource], Iñaki HerasSaizarbitoria, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 91681302, HEAL-Link Springer ebooks (2018).
7, ISO 9001:2015 for Everyday Operations [electronic resource], Martin Hinsch, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 91691435, HEAL-Link Springer ebooks (2019).

el