Προπτυχιακά Μαθήματα

403 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ

 

Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Τύπος Μαθήματος: Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Βασικές αρχές βιολογίας κυττάρου: Δομή και λειτουργία βασικών οργανιδίων του κυττάρου, κυτταρική διαφοροποίηση.
 • Φυσιολογία των Μεμβρανών: Δομή και λειτουργία μεμβρανών, διαπερατότητα και τρόποι μεταφοράς μορίων διαμέσου της κυτταρικής μεμβράνη.
 • Τρόποι διακυτταρικής επικοινωνίας και βασικές αρχές ομοιόστασης: Η έννοια της ομοιόστασης, αρνητική/θετική ανάδραση, διακυτταρική επικοινωνία, τρόποι δράσης σηματοδοτικών μορίων, μεταγωγή σήματος.
 • Δομή και λειτουργία νευρικού συστήματος: Νευρικός ιστός, νευρώνες και νευρογλοιακά κύτταρα, δυναμικά μεμβράνης, συνάψεις, νευροδιαβιβαστές, δομή νευρικού συστήματος, αισθητήρια όργανα.
 • Ενδοκρινές σύστημα: Μηχανισμοί δράσεις και ελέγχου των ορμονών, αδένες.
 • Δομή και λειτουργία μυϊκού συστήματος: Σκελετικοί και λείοι μύες, η μυϊκή σύσπαση, ρυθμιστικοί μηχανισμοί
 • Δομή και λειτουργία κυκλοφορικού συστήματος: Αίμα, δομή και λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος, ρυθμιστικοί μηχανισμοί
 • Αναπνευστικό σύστημα: Οργάνωση του αναπνευστικού συστήματος, ανταλλαγή αερίων και στις κυψελίδες και στους ιστούς, μεταφορά αερίων στο αίμα
 • Πεπτικό σύστημα: Λειτουργίες οργάνων πεπτικού συστήματος, ρύθμιση, πέψη και απορρόφηση τροφών
 • Απεκκριτικό σύστημα: Οι νεφροί, ρύθμιση του νερού και των ανόργανων ιόντων
 • Ανοσοποιητικό σύστημα: Όργανα και κύτταρα του ανοσποιητικού συστήματος, μηχανισμοί ειδικής και μη ειδικής ανοσίας
 • Αναπαραγωγικό σύστημα: Όργανα, μηχανισμοί λειτουργίας και ρύθμισης
 • Μηχανισμοί θερμορύθμισης: Μηχανισμοί λειτουργίας και προσαρμογής

Συγγράμματα:

1. Christopher D. Moyes, Patricia M. Schulte, “Αρχές Φυσιολογίας των Ζώων”, 3η αμερικανική-1η ελληνική/2021, UTOPIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ. ΕΠΕ.,  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94689239, ISBN: 978-618-5173-59-3
2. Reece William Ο., “Λειτουργική Ανατομική και Φυσιολογία Ζώων”, 1η Ελληνική-4η Αμερικανική Έκδοση/2014, UTOPIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ. ΕΠΕ., Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41954870, ISBN: 978-618-80647-8-2

el