Προπτυχιακά Μαθήματα

503 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 3
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Περιγραφή των αναλυτικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση τροφίμων ανάλογα με το τρόφιμο και την παράμετρο ή επιμολυντή προς παρακολούθηση.
 • Επισκόπηση των βασικών εργαστηριακών σκευών και εξοπλισμού.
 • Ασφάλεια στο εργαστήριο.
 • Ορθή εργαστηριακή πρακτική.

Ασκήσεις:

 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΚΟΡΒΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΣΕ ΧΥΜΟ (ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ)
 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΦΡΑΣ ΣΤΟ ΑΛΕΥΡΙ
 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ ΣΤΟ ΑΛΕΥΡΙ
 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΛΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΣΕ ΚΡΑΣΙ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΘΟΔΟ FOLIN- CIOCALTEAU (ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ UV)
 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ.
 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΙΠΟΥΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ SCHMIDT – BONDZYNSKI
 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΥΡΙ
 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΙΠΟΥΣ ΣΤΟ ΤΥΡΙ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ GERBER –VAN GULIK
 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΛΑΔΙ (ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ)
 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΟΝΤΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ SCHOORL-REGENBOGEN (ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ – ΙΩΔΟΜΕΤΡΙΑ)
 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΕ ΛΑΔΙ ΜΕ ΑΕΡΙΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ME ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΙΟΝΤΙΣΜΟΥ ΦΛΟΓΑΣ (GC-FID)
 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ Α ΚΑΙ Ε ΜΕ ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΩΤΟΣ (HPLC-UV)

Συγγράμματα:

1. Ανάλυση Τροφίμων (Β’ Έκδοση), Ανδρικόπουλος Νικόλαος Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο [86197283]

2. Σημειώσεις Εργαστηρίου.

el