Προπτυχιακά Μαθήματα

604 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου, Ειδίκευσης Γνώσεων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Νομοθεσία, ορισμός γάλακτος.
 • Είδη γάλακτος.
 • Χημικές και φυσικές ιδιότητες γάλακτος.
 • Παραγωγή και σύσταση γάλακτος – Δείκτες υγιεινής.
 • Ποιοτικός έλεγχος νωπού γάλακτος (έλεγχος νοθείας με νερό, ανίχνευση των διαφόρων ειδών γάλακτος σε μίγματα).
 • Επεξεργασία και μεταποίηση γάλακτος.
 • Έλεγχος βαθμού θερμικής επεξεργασίας γάλακτος.
 • Κύρια προϊόντα γαλακτοκομίας στην Ελλάδα.
 • Προϊόντα γαλακτοκομίας ανά τον κόσμο.
 • Εξοπλισμός βιομηχανίας γάλακτος.
 • Πρότυπες βιώσιμες εγχώριες παραγωγικές μονάδες.
 • Συσκευασία, αποθήκευση, διακίνηση, πιστοποίηση, εμπορία, εξαγωγές γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων.
 • Ασφάλεια και υγιεινή των βιομηχανιών γάλακτος. Κίνδυνοι επιμόλυνσης.
 • Μαστίτιδες και αντιβιοτικά.
 • Πήξη γάλακτος με χρήση επιθυμητών μικροοργανισμών/Εναρκτήριες καλλιέργειες.
 • Διατροφική αξία.
 • Λειτουργικές ιδιότητες.
 • Νέες τάσεις στη γαλακτοκομία.

 

Συγγράμματα:

1. ΜΑΝΤΗΣ Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΦΛΕΤΟΥΡΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, (2018). Υγιεινή και Τεχνολογία του γάλακτος και των προϊόντων του, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77115315

2. Varnam Alan H., Sutherland Jane P. (2008), Γάλα και Προϊόντα Γάλακτος, ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 14489

3. Χρήστος Κεχαγιάς, Ευσταθία Τσάκαλη, (2017), Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68400164.

4. Στυλιανός Καμιναρίδης, Γκόλφω Μοάτσου, (2009), ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ ΕΜΒΡΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86200313.

el