Προπτυχιακά Μαθήματα

604 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Νομοθεσία, ορισμός γάλακτος.
 • Είδη γάλακτος.
 • Χημικές και φυσικές ιδιότητες γάλακτος.
 • Παραγωγή και σύσταση γάλακτος – Δείκτες υγιεινής.
 • Ποιοτικός έλεγχος νωπού γάλακτος (έλεγχος νοθείας με νερό, ανίχνευση των διαφόρων ειδών γάλακτος σε μίγματα).
 • Επεξεργασία και μεταποίηση γάλακτος.
 • Έλεγχος βαθμού θερμικής επεξεργασίας γάλακτος.
 • Κύρια προϊόντα γαλακτοκομίας στην Ελλάδα.
 • Προϊόντα γαλακτοκομίας ανά τον κόσμο.
 • Εξοπλισμός βιομηχανίας γάλακτος.
 • Πρότυπες βιώσιμες εγχώριες παραγωγικές μονάδες.
 • Συσκευασία, αποθήκευση, διακίνηση, πιστοποίηση, εμπορία, εξαγωγές γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων.
 • Ασφάλεια και υγιεινή των βιομηχανιών γάλακτος. Κίνδυνοι επιμόλυνσης.
 • Μαστίτιδες και αντιβιοτικά.
 • Πήξη γάλακτος με χρήση επιθυμητών μικροοργανισμών/Εναρκτήριες καλλιέργειες.
 • Διατροφική αξία.
 • Λειτουργικές ιδιότητες.
 • Νέες τάσεις στη γαλακτοκομία.

 

Συγγράμματα:

1. Α. Μάντης, Δ. Παπαγεωργίου, Δ. Φλετούρης, Α. Αγγελίδης, Υγιεινή και Τεχνολογία του γάλακτος και των προϊόντων του, Εκδόσεις Κυριακίδη Α.Ε., 2018, Κωδικός Εύδοξου: 77115315
2. Α. Varnam, J. Sutherland, Γάλα και Προϊόντα Γάλακτος, Εκδόσεις Παρίκου & ΣΙΑ ΟΕ, 2008, Κωδικός Εύδοξου: 14489
3. Χ. Κεχαγιάς, Ε. Τσάκαλη, Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Εκδόσεις νέων τεχνολογιών ΙΚΕ, 2017, Κωδικός Εύδοξου: 68400164.
4. Σ. Καμιναρίδης, Γ. Μοάτσου, Γαλακτοκομία, Εκδόσεις Έμβρυο εμπορική εκδοτική ΙΚΕ, 2009, Κωδικός Εύδοξου: 86200313.

el