Προπτυχιακά Μαθήματα

708 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Ιστορική ανασκόπηση της καλλιέργειας των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.
 • Γεωγραφική κατανομή.
 • Βοτανική ταξινόμηση.
 • Γενικά εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά των φυτών αυτών.
 • Καλλιεργούμενα είδη και ποικιλίες.
 • Χαρακτηριστικά των ειδών και των ποικιλιών τους.
 • Πολλαπλασιασμός, πολλαπλασιαστικό υλικό και συστήματα φύτευσης.
 • Μορφολογία φυτών.
 • Στάδια ανάπτυξης. Θρέψη-άρδευση-φυτοπροστασία.
 • Εποχικότητα. Συγκομιδή.
 • Προϊόντα μεταποίησης. Αρωματικά φυτά-αιθέρια έλαια.
 • Ξήρανση και μεθόδοι παραλαβής αιθέριων έλαιων.
 • Αρωματικά συστατικά.
 • Αντιμικροβιακές ιδιότητες.
 • Προοπτικές της καλλιέργειας των αρωματικών φυτών.
 • Αντίκτυπο προϊόντων φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών  στον εγχώριο αγροδιατροφικό τομέα.

Συγγράμματα:

1. Σ. Κατσιώτης, Π. Χατζοπούλου, Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά και Αιθέρια Έλαια, Εκδόσεις Κυριακίδη, 2019, Κωδικός Εύδοξου: 86200855

2. Ε. Βογιατζή-Καμβούκου, Επιλογή Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών, Εκδόσεις Χριστίνα και Βασιλική Κορδαλή Ο.Ε., 2018, Κωδικός Εύδοξου: 77119822

el