Προπτυχιακά Μαθήματα

801 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Ιστορική ανασκόπηση της διαδικασίας του μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων και τροφίμων σε εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο.
  • Η αναγκαιότητα του μάρκετινγκ.
  • Ο ρόλος μάρκετινγκ.
  • Η Κοινοτική νομοθεσία για την διαφήμιση των προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή.
  • Το σχετικό πλαίσιο της  ΚΑΠ και των πολιτικών της ΕΕ.
  • Λειτουργίες μάρκετινγκ και ο σκοπός της κάθε μιας από αυτές .
  • Τυποποίηση, πιστοποίηση και συσκευασία των παραγόμενων προϊόντων σαν πεδία εφαρμογής μάρκετινγκ.
  • Αντίκτυπο μάρκετινγκ στην εγχώρια παραγωγική διαδικασία γεωργικών προϊόντων .
  •  Παραδείγματα εφαρμογής μάρκετινγκ σε σύγχρονες εταιρίες (π.χ. ομάδες, οργανώσεις παραγωγών , διεπαγγελματικές οργανώσεις) γεωργικών προϊόντων.

Συγγράμματα:

1. G. Armstrong, P. Kotler, Εισαγωγή στο Marketing, Eκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε., 2009, Κωδικός Ευδόξου: 14952
2 A. Philippe, S. Lucier, Marketing αγροτικών προϊόντων, Εκδόσεις Προπομπός, 2010, Κωδικός Ευδόξου: 86056326

el