Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό

Νικόλαος Αφράτης

Επίκουρος Καθηγητής

Βιοχημεία/Μοριακή Βιολογία

 ΑΓ 01
+30 2228 02 1887
nafratis@agro.uoa.gr
http://scholar.uoa.gr/nafratis
Afratis_2

Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας:

Τρίτη 12:00-14:00

Παρασκευή 12:00-14:00

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Νικόλαος Αφράτης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο τη Βιοχημεία και την Μοριακή Βιολογία. Έχει εργαστεί ως
μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Weizmann Institute of Science, στο Ισραήλ (Εργαστήριο της Καθ. Irit Sagi) και στο Biotech Research & Innovation Centre, στην Κοπεγχάγη (Εργαστήριο του Καθ. John Couchman). Διαθέτει εκτενή ερευνητική εμπειρία στην παθοφυσιολογία του εξωκυττάριου χώρου στις ασθένειες που σχετίζονται με ίνωση και καρκίνο. Διαθέτει περισσότερες από 20 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές (h-Index 17, αναφορές 2100).

Έχει επιμεληθεί την έκδοση του βιβλίου “Methods in Molecular Biology-Collagen” του εκδοτικού οίκου Springer και είναι κάτοχος διεθνούς πατέντας με τίτλο “Compositions comprising the propeptide of Lysyl oxidase and uses thereof”. Έχει λάβει υποτροφίες και βραβεία από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς (Weizmann Institute of Science, FEBS, EMBO, IKY, EEBMB, European Commission).
Είναι μέλος εθνικών και διεθνών επιστημονικών οργανισμών: Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (EEBMB), Διεθνής Εταιρείας Εξωκυττάριου Χώρου (ISMB), Ευρωπαϊκή και Διεθνής Εταιρεία Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (FEBS, ISBMB). Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Matrix Biology, Seminars in Cancer Biology, Scientific reports, FEBS J, κ.ά) και Review Editor
στα περιοδικά Frontiersin Oncology και Frontiers in Cell and Developmental Biology.

Έχει λάβει το διδακτορικό δίπλωμα από το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών υπό την επίβλεψη του Καθ. Νίκου Καραμάνου με τίτλο “Μελέτη της επίδρασης της ενδοκυττάριας σηματοδότησης του συστήματος ER-EGFR-IGFR στην έκφραση μακρομορίων που εμπλέκονται στο μεταστατικό δυναμικό του καρκίνου του μαστού”. Διαθέτει μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Βιοχημεία (Άριστα) και πτυχίο Χημείας από το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει συμμετάσχει σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στον τομέα της Βιοχημείας και της Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας. Συγκεκριμένα στο σχεδιασμό και ανάπτυξη αναστολέων πρωτεϊνικής φύσης (αντισώματα & συντηγμένες πρωτεΐνες) για φαρμακολογική στόχευση πρωτεϊνών και ενζύμων του εξωκυττάριου χώρου σε ασθένειες ίνωσης και καρκίνου.

el