ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                              ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Σύμφωνα με την από 05-04-2023 απόφαση της Γ.Σ του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Αγροδιατροφής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, ανακοινώνεται η διαδικασία και η
ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 στο συνημμένο αρχείο.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του ΕΚΠΑ, θα υποβληθούν από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2023 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:   https://eprotocol.uoa.gr

Στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ακολουθείστε τη διαδρομή: Σύνδεση – Σύνδεση μέσω taxisnet.  Αφού συνδεθείτε, επιλέξτε το πεδίο με τίτλο:  Νέα Αίτηση και έπειτα το πεδίο με τίτλο:

Αίτηση για κατατακτήριες εξετάσεις,  όπου θα συνυποβάλετε και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Γραμματεία του τμήματος στα τηλέφωνα:

22280-99525 & 22280-99645

Προκήρυξη για Κατατακτήριες Εξετάσεις στο Τμήμα το Ακαδημαϊκό Έτος 2023


 

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ του ΠΠΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ

                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, όπως υποβάλλουν και καταθέσουν στην Γραμματεία, αίτηση συμμετοχής στην διαδικασία Εξωτερικής Πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, από Τετάρτη 31/5/2023 έως Τρίτη 6/6/2023.

Επισυνάπτεται η φόρμα της Αίτησης.

Υπόδειγμα-Αίτησης


      
Read More

Βουλευτικές εκλογές 21ης Μαίου – Αναστολή εκπαιδευτικού έργου

Ενόψει των Βουλευτικών εκλογών της Κυριακής 21 Μαΐου 2023 ανακοινώνεται η αναστολή του εκπαιδευτικού έργου της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφή και Αειφορίας την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 και τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2023 με σκοπό τη διευκόλυνση των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής
Αντώνιος Μπαλντούκας
Καθηγητής

Read More

Παράταση Δηλώσεων – Διανομής Διδακτικών Συγγρ. Εαρινού Εξαμ. Ακ. Έτους 2022-23

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων από τους
φοιτητές για το τρέχον εαρινό εξάμηνο έως και την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023. Επίσης, ως νέα καταληκτική
ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023.

Νέα παράταση δηλώσεων - διανομής διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-

 

 

 

Read More
banner3_low

Πρακτικό Τελικής Κατάταξης για Πρακτική Άσκηση (Ακαδ. Έτος 2022 – 2023)

Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριων για Πρακτική Άσκηση στο  Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020, κατά το Ακαδ. Έτος 2022 – 2023 για την περίοδο από 9/12/2022 έως 31/10/2023,

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 4-2023
Read More
banner3_low

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023» με Κωδικό ΟΠΣ 5184403 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ανακοινώνεται η έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών για το τμήμα και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση.

Για το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων υπάρχουν 7 διαθέσιμες θέσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (κωδικός μαθήματος : 33609) για την περίοδο 08/05/2023 έως 31/10/2023.

Διάρκεια υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από 08/05/2023 έως 22/05/2023 και ώρα 23:59. Όσες αιτήσεις είναι εκπρόθεσμες θα απορρίπτονται.

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρακτικής Άσκησης ΜΑΙΟΣ 2023
Read More
Erasmus

Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση στο Εξωτερικό στο Πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Στο πλαίσιο της κινητικότητας φοιτητών για πρακτική άσκηση, ανακοινώνουμε την προκήρυξη θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
Η αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 24/4/2023, 11:00π.μ. έως και τις 10/5/2023, 11:00π.μ., ώρα Ελλάδας μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (ΤΕΔΣ) www.interel.uoa.gr/erasmus/pm.html

PROKIRYXI_ERASMUS__GIA_PRAKTIKI_ASKISI_2023-2024
Read More

Eπιλογή φοιτητών για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Σήμερα, Τετάρτη 19-04-2023 στην αίθουσα Δ210 του Συγκροτήματος Ευρίπου στα Ψαχνά Ευβοίας συνεδριάζει η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριων, όπως ορίστηκε από την Γ.Σ. του Τμήματος 12ης ( 19-07-2022) για την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020, κατά το Ακαδ. Έτος 2022 – 2023 για την περίοδο από 9/12/2022
έως 31/10/2023,

Παρόντες είναι τα κάτωθι μέλη της Επιτροπής Επιλογής:
1) Βραχόπουλος Μιχαήλ, Πρόεδρος
2) Κούκου Μαρία, Μέλος
3) Τέρπου Αντωνία, Μέλος

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της Πρόσκλησης με Α.Π. 29211/27-03-2023 συνεδρίασε και επέλεξε τους 9 φοιτητές που θα εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση. Η επιλογή και κατάταξη των υποψηφίων έγινε σύμφωνα με τα  κριτήρια επιλογής όπως αυτά έχουν οριστεί από την Γ.Σ. του Τμήματος 12ης ( 19-07-2022) και παρουσιάζονται στο PDF αρχείο.

 

PRAKTIKO_PROSORINON_APOTELESMATON_1_
Read More
Civis_2022

Νέα Προθεσμία Υποβολής Δηλώσεων για το CIVIS Courses

To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS, προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα-δραστηριότητες τα “CIVIS Courses”, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των CIVIS HUBS, όπως τα “Blended Intensive Programmes”, και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα(διαμονή φοιτητή και σε ορισμένες περιπτώσεις μετακίνηση) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάθε πρόσκληση.

Σημειώνεται, πως βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη της οικονομικής υποστήριξης αποτελούν: ο συμμετέχων να είναι εγγεγραμμένος φοιτητής του ΕΚΠΑ (να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα ενεργή) και να μη λαμβάνει άλλη επιχορήγηση Erasmus για το διάστημα κατά το οποίο διεξάγεται η εκάστοτε εκπαιδευτική δραστηριότητα CIVIS.  Η εν λόγω πρόσκληση αφορά τη συμμετοχή των φοιτητών των ιδρυμάτων του CIVIS στα νέα εκπαιδευτικά, διεπιστημονικά προγράμματα-μαθήματα BIPs, στο πλαίσιο του Erasmus+, που περιλαμβάνουν μικτής μορφής κινητικότητα (blended mobility), αλλά και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους.

Δείτε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή σε μια νέα CIVIS εμπειρία ανοίγοντας διεθνείς ορίζοντες στις σπουδές σας!

“Blended Intensive Programs”
Ποιους αφορούν: Φοιτητές όλων των επιστημονικών πεδίων και βαθμίδων
Αιτήσεις: ηλεκτρονικά σε φόρμα (δείτε την εκάστοτε πρόσκληση)
Νέα προθεμία υποβολής: Αιτήσεις έως 8 Μαρτίου 2023
Τα “Blended Intensive Programs (BIPs)”είναι μια νέα μορφή κινητικότητας Erasmus+. Κάθε πρόγραμμα- μάθημα BIP συνδυάζει τη διαδικτυακή διδασκαλία με μια σύντομη περίοδο φυσικής κινητικότητας, όπου μπορείτε να περάσετε 5 ημέρες σε ένα άλλο πανεπιστήμιο με φοιτητές από όλη τη Συμμαχία του CIVIS!  Συνδυάζοντας διαδικτυακές συνεδρίες με ένα σύντομο ταξίδι με δια ζώσης διδασκαλία*, αυτή η καινοτόμος μορφή μαθημάτων ανοίγει ευκαιρίες για διεθνείς σπουδές σε νέες ομάδες φοιτητών. Κάθε BIP αναπτύσσεται, οργανώνεται και διδάσκεται από ακαδημαϊκούς από τρία ή περισσότερα πανεπιστήμια-μέλη του CIVIS. Τα BIPs έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα και περιλαμβάνουν τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων.

Η συμμετοχή του φοιτητή στο εντατικό πρόγραμμα (BIP) αντιστοιχεί σε καθορισμένο *αριθμό πιστωτικών μονάδων*, τουλάχιστον 3 και έως 6 ECTS (καθορίζονται και από τους διοργανωτές του εκάστοτε προγράμματος).
Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS  δίνεται έμφαση στη διεπιστημονική εκπαίδευση, με αντίκτυπο στην κοινωνία, επομένως όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα CIVIS, μεταξύ των οποίων και τα BIPs, έχουν αναπτυχθεί για να ανταποκριθούν  στις 5 προκλήσεις-θεματικές ενότητες ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος του CIVIS. Αναλυτικότερα τα νέα CIVIS προγράμματα BIPs άπτονται των ακολούθων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος θεματικών ενοτήτων του CIVIS:

– Υγεία
– Πόλεις, περιφέρειες και κινητικότητες
– Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια
– Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός
– Κοινωνία, Πολιτισμός και Ιστορική Κληρονομιά/

Είναι ανοιχτά προς αιτήσεις 4 προγράμματα BIPs <https://civis.eu/en/civis-courses> που αφορούν διάφορα επιστημονικά πεδία με πιο συναφές το πρόγραμμα:
“Environmental challenges facing the Danube River” <https://civis.eu/en/civis-courses/environmental-challenges-facing-danube-river>
-θεματική ενότητα: «Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια»

The program consists of two interconnected activities, online and on-site, in Delta Danube (University of Bucharest). The enrolled students will first participate in an online pre-field course followed by one week of field research activity, and then they will complete an online post-field course. In this program, the students will be involved in experience-based activities which include travel to research sites along the Danube River basin and laboratory work, that will enable them to reflect and advocate on environmental sustainability problems. The students will learn and collaborate together to develop their knowledge, skills and critical thinking needed for addressing environmental challenges. The program objective is to equip students with the knowledge and skills needed to find answers to the environmental issues.

Ποιους αφορά: Μεταπτυχιακούς φοιτητές
Επιστημονικά πεδία: Κοινωνικές Επιστήμες, Νομική, Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Περιβάλλον, Αγροτικής και Αειφόρου Ανάπτυξης, Γεωγραφία
Κινητικότητα: 18 – 22 Σεπτεμβρίου 2023, SfântuGheorgheVillage (Tulcea), Romania
Διαδικτυακή παρακολούθηση: 4 Σεπτεμβρίου – 15 Δεκεμβρίου 2023
ECTS:6
Επικοινωνία: luminita.marutescu[at]bio.unibuc[dot]ro
<luminita.marutescu[at]bio.unibuc[dot]ro>
Αιτήσεις: στη φόρμα
<https://mobility.civis.eu/templates/63d7e0f13b5d002690000337/start?context/%5btype%5d=Institutions::ClassOf&context%5bid%5d=63d106196ab72814f2000010>

Read More
el