πιστοποίηση

Πιστοποίηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών από την ΕΘΑΑΕ

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι ολοκληρώθηκε επισήμως, η πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (ΑΑΑΔΦΠ) με την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης πιστοποίησης με πλήρη συμμόρφωση (Full Compliance) από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης  (ΕΘΑΑΕ).

Το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων είναι το πρώτο τμήμα στο Συγκρότημα Ευρίπου του Πανεπιστημίου Αθηνών που λαμβάνει αυτή τη εξαιρετική διάκριση και επιβεβαιώνει το υψηλότατο επίπεδο και την ποιότητα των παρεχόμενων Σπουδών.

Η πιστοποίηση διενεργείται από διεθνή ομάδα ακαδημαϊκών και εμπειρογνώμων και πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα, διεθνώς αποδεκτά ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).  Η επιτροπή αξιολόγησης έχοντας μελετήσει τον υποβληθέντα φάκελο υποψηφιότητας, πραγματοποίησε συνεντεύξεις με τη διοίκηση του Τμήματος, τον Πρόεδρο, τα στελέχη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του ΕΚΠΑ και της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος, καθώς και με φοιτητές,  καθηγητές, εκπροσώπους φορέων απασχόλησης και κοινωνικών εταίρων. Στη συνέχεια συνέταξε ειδική έκθεση την οποία υπέβαλε στην ΕΘΑΑΕ, ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για την Πιστοποίηση. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ, κατά την 31η συνεδρίαση του στις 24/07/2023, έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής  Πιστοποίησης, βάσει της οποίας το ΠΠΣ του Τμήματος συμμορφώνεται πλήρως με τις Αρχές του Προτύπου Ποιότητας Νέων ΠΠΣ σε Λειτουργία της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και αποφάσισε τη χορήγηση Πιστοποίησης στο ΠΠΣ του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, με διάρκεια ισχύος πέντε  ετών, από 24/07/2023 έως 23/07/2028.

Η ΕΘΑΕΕ μέσω του Προέδρου της, Καθ. Περικλή Μήτκα, εξέφρασε στις Πρυτανικές Αρχές, στον Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ και τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα θερμά της συγχαρητήρια για την άριστη ανταπόκριση του Ιδρύματος και του Τμήματος στη διαδικασία Πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του.

Εκ μέρους του τμήματος, της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος, των μελών ΔΕΠ, των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών μας, ευχαριστούμε θερμά τη διοίκηση του Ιδρύματος και τα στελέχη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου για την στήριξη και την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε όλες τις φάσεις και τα στάδια της πιστοποίησης (από τη σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας για την πιστοποίηση έως και την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης), και δεσμευόμαστε να προσπαθούμε καθημερινά να βελτιώνουμε ακόμη περισσότερο το επίπεδο και την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών.

Δρ. Θεόδωρος Ζαχαριάδης
Καθηγητής
Πρόεδρος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης,
Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

 

Ακολουθεί η Απόφαση Πιστοποίησης. Αναλυτικά η Έκθεση Πιστοποίησης είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΠΣ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Φ.Π. ΕΚΠΑ
Read More

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Η Γραμματεία προσφέρει μέσω Διαδικτύου τις εξής υπηρεσίες:
• Δηλώσεις μαθημάτων
• Εμφάνιση βαθμολογιών
• Εμφάνιση προγράμματος σπουδών
Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από την ιστοσελίδα: http://my-studies.uoa.gr. Οι φοιτητές πρέπει να
εγγραφούν στην υπηρεσία my-studies για να αποκτήσουν κωδικό χρήστη (Username) και συνθηματικό
(Password) ειδικά για τις υπηρεσίες αυτές. Αυτό μπορεί να γίνει αφού επισκεφθούν την ιστοσελίδα:
http://webadm.uoa.gr και υποβάλλουν τη σχετική αίτηση, επιλέγοντας τους συνδέσμους: “Αίτηση Νέου Χρήστη” → “Προπτυχιακοί Φοιτητές”. 

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Read More

Ανακοίνωση σχετικά με τις εξετάσεις αύριο 21/9/2023

Οι εξετάσεις αύριο στα μαθήματα 803 Αγροτική Κοινωνιολογία και 202. Εισαγωγή στους Η/Υ & Προγραμματισμός θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Σε περίπτωση που λόγω απεργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς δεν είναι δυνατή η μετάβαση στο Πανεπιστήμιο για κάποιους φοιτητές, οι φοιτητές αυτοί θα μπορέσουν να εξεταστούν ως εξής:

803 Αγροτική Κοινωνιολογία, Πέμπτη 28/9 στις 10:00 στην Αιθ: Β102/104 

202. Εισαγωγή στους Η/Υ & Προγραμματισμός, Παρασκευή 29/9 στις 16:00 στην Αιθ: Β102/104

Read More

Νέα μαθήματα BIPs- Ευκαιρίες συμμετοχής φοιτητών στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS

To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS, προσφέρει και τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, τη δυνατότητα στους φοιτητές  του να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα-δραστηριότητες τα “CIVIS Courses“, όπως τα Blended Intensive Programs και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα (διαμονή φοιτητή και σε ορισμένες περιπτώσεις και μετακίνηση), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

BIPs 2023- NKUA-Announcement- Special campaign September 2023
Read More

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Copy

Συνημμένα εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ που αφορά στην Εισαγωγή
διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος
2023-2024.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει οι υποψήφιοι να διαβάσουν πολύ προσεκτικά την εν
λόγω εγκύκλιο, προκειμένου να καταθέσουν στο Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων (στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω)
ολοκληρωμένο τον φάκελο της υποψηφιότητας τους, περιλαμβάνοντας την αίτηση
τους, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση. Δεν θα
γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις και φάκελοι με ελλιπή δικαιολογητικά.
Η αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται για το έτος 2023
ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή courier (ευανάγνωστη ημερομηνία
σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας), από την 15 Σεπτεμβρίου έως την 25
Σεπτεμβρίου 2023, στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου
Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, και
συγκεκριμένα υποβάλλονται στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. 15122 - Μαρούσι
Γραφείο 0090
«Επιτροπή Επιλογής Αθλητών έτους 2023»

1.ΥΠΕΠΘ_αθλητές_2023-2024

 

Read More

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Συνημμένα εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ που αφορά στην Εισαγωγή
διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος
2023-2024.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει οι υποψήφιοι να διαβάσουν πολύ προσεκτικά την εν
λόγω εγκύκλιο, προκειμένου να καταθέσουν στο Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων (στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω)
ολοκληρωμένο τον φάκελο της υποψηφιότητας τους, περιλαμβάνοντας την αίτηση
τους, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση. Δεν θα
γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις και φάκελοι με ελλιπή δικαιολογητικά.
Η αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται για το έτος 2023
ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή courier (ευανάγνωστη ημερομηνία
σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας), από την 15 Σεπτεμβρίου έως την 25
Σεπτεμβρίου 2023, στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου
Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, και
συγκεκριμένα υποβάλλονται στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. 15122 - Μαρούσι
Γραφείο 0090
«Επιτροπή Επιλογής Αθλητών έτους 2023»

1.ΥΠΕΠΘ_αθλητές_2023-2024

 

Read More

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ

Για την διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των φοιτητών, και την συμμετοχή τους στην εξεταστική περίοδο (νέες ημερομηνίες
εξέτασης μαθημάτων ή εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης) σας ανακοινώνουμε την απόφαση του Πρύτανη του ΕΚΠΑ: 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Read More

ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την  παροχή δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024,  για τους προπτυχιακούς φοιτητές, θα υποβάλλονται από την Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2023 έως τη Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα sitisi.uoa.gr.

6972.ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

 

Read More

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 διενεργούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://eregister.it.minedu.gov.gr  Από την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023 έως και την Παρασκευή  8 Σεπτεμβρίου 2023.

Για επιπλέον στοιχεία ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο αρχείο της ανακοίνωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
,

Read More
el