Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό

Ναυσικά Παπαγεωργίου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Βιοπικοιλότητα 

 ΑΓ 07
+30 22280 99525
npapageorg@agro.uoa.gr
http://scholar.uoa.gr/npapageorg
Koukou

Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας:

Τετάρτη 12:00-14:00

Πέμπτη 10:00-12:00

Σύντομο Βιογραφικό

Η Δρ. Ναυσικά Παπαγεωργίου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοποικιλότητα». Είναι βιολόγος με διδακτορικό δίπλωμα στη θαλάσσια οικολογία από το τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Η Δρ. Παπαγεωργίου έχει εργαστεί ως Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης συμμετέχοντας στην διαχείριση και υλοποίηση ερευνητικών έργων αλλά και σε εκπαιδευτικές διαδικασίες (διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις). Έχει συμμετάσχει σε 22 εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, επτά από τα οποία (4 ευρωπαϊκά και 3 εθνικά) με διάφορα ερευνητικά αντικείμενα που σχετίζονται με τις υδατοκαλλιέργειες, την βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές λειτουργίες των παράκτιων βενθικών και πλαγκτονικών κοινοτήτων και την κλιματική αλλαγή. 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την θαλάσσια οικολογία, τα παράκτια οικοσυστήματα, τις ανθρώπινες επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, τη βιογεωχημεία, τη βιοποικιλότητα, τις βενθικές κοινότητες. Τα αποτελέσματα του έργου της έχουν δημοσιευτεί σε 45 διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε 27 συνέδρια, με συντελεστή h-index 23 και περισσότερες από 1500 αναφορές.

el