Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό

Βασίλειος Σταθόπουλος

Καθηγητής

Χημεία/ Τεχνολογίες Υλικών

Γ209
+30 22280 99688
vasta@agro.uoa.gr
https://lcmt.core.uoa.gr/
Stathopoulos

Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας:

Δευτέρα  12:00-14:00

Τετάρτη  12:00-14:00

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Βασίλης Σταθόπουλος είναι Δρ. Χημικός και υπηρετεί στη βαθμίδα Καθηγητή, στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων. Έλαβε το 2001 το Διδακτορικό του Δίπλωμα από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών του Συγκροτήματος Ευρίπου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Β. Σταθόπουλος έχει πολυετή εμπειρία διαχείρισης και υλοποίησης ανταγωνιστικών έργων (H2020, FP7, FP6, STREP, RFCS), εθνικών έργων αλλά και έργων ιδιωτικής χρηματοδότησης. Στα πλαίσια αυτά έχει συνολικά αντλήσει σημαντική χρηματοδότηση ανταγωνιστικών πόρων στο πεδίο των υλικών και των περιβαλλοντικών και ενεργειακών εφαρμογών αυτών. Αντικείμενο της ερευνητικής του δραστηριότητας είναι η επιστήμη και τεχνολογία υλικών και επικαλύψεων με έμφαση στις εφαρμογές τους στην ενέργεια, ετερογενή περιβαλλοντική κατάλυση, το περιβάλλον και εν γένει στην προστασία φυσικών πόρων.

Έχει ασχοληθεί στο παρελθόν με θέματα περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού και αδρανοποίησης παραπροϊόντων σε κεραμικές δομές ενώ κατά τη σταδιοδρομία του στον ιδιωτικό τομέα έχει διατελέσει υπεύθυνος διαπιστευμένου εργαστηρίου (ISΟ 17025) χημικών αναλύσεων και δοκιμών περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Είναι συγγραφέας άνω των 85 επιστημονικών δημοσιεύσεων, 5 κεφαλαίων σε βιβλία, 1 πατέντας για κεραμικές επιστρώσεις και άνω των 160 εργασιών σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.

el