ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την  παροχή δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024,  για τους προπτυχιακούς φοιτητές, θα υποβάλλονται από την Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2023 έως τη Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα sitisi.uoa.gr.

6972.ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

 

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1)θέσης εντεταλμένου διδάσκοντα για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου, του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

603Ε46ΨΖ2Ν-7ΝΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Read More

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 διενεργούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://eregister.it.minedu.gov.gr  Από την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023 έως και την Παρασκευή  8 Σεπτεμβρίου 2023.

Για επιπλέον στοιχεία ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο αρχείο της ανακοίνωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
,

Read More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 5_2023.pdf
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Ως χρονικό διάστημα ενστάσεων ορίζεται 5 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων και θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων όπως αυτή έχει οριστεί από την Γ.Σ. του Τμήματος 12/19-07-2022.

Read More

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023» με Κωδικό ΟΠΣ 5184403 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ανακοινώνεται η έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών για το τμήμα και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση.

Για το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων υπάρχουν 6 διαθέσιμες θέσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (κωδικός μαθήματος : 33609) για την περίοδο 05/06/2023 έως 31/10/2023.

Διάρκεια υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από 05/06/2023 έως 16/06/2023 και ώρα 23:59. Όσες αιτήσεις είναι εκπρόθεσμες θα απορρίπτονται.

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδι αφέροντος Πρακτικής ΆΣκησης Τμ. Αγροδιατρόφης -ΙΟΥΝΙΟΣ 2023.pdf
Read More

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                              ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Σύμφωνα με την από 05-04-2023 απόφαση της Γ.Σ του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Αγροδιατροφής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, ανακοινώνεται η διαδικασία και η
ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 στο συνημμένο αρχείο.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του ΕΚΠΑ, θα υποβληθούν από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2023 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:   https://eprotocol.uoa.gr

Στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ακολουθείστε τη διαδρομή: Σύνδεση – Σύνδεση μέσω taxisnet.  Αφού συνδεθείτε, επιλέξτε το πεδίο με τίτλο:  Νέα Αίτηση και έπειτα το πεδίο με τίτλο:

Αίτηση για κατατακτήριες εξετάσεις,  όπου θα συνυποβάλετε και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Γραμματεία του τμήματος στα τηλέφωνα:

22280-99525 & 22280-99645

Προκήρυξη για Κατατακτήριες Εξετάσεις στο Τμήμα το Ακαδημαϊκό Έτος 2023
Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ του ΠΠΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ

                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, όπως υποβάλλουν και καταθέσουν στην Γραμματεία, αίτηση συμμετοχής στην διαδικασία Εξωτερικής Πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, από Τετάρτη 31/5/2023 έως Τρίτη 6/6/2023.

Επισυνάπτεται η φόρμα της Αίτησης.

Υπόδειγμα-Αίτησης


      
Read More
el