ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 173 ΤΟΥ ν. 4957/2022 Copy

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 173 ΤΟΥ ν. 4957/2022

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει σήμερα ΔΕΥΤΕΡΑ 29/1/2024 έως και  την ΤΕΤΑΡΤΗ 7/2/2024

92ΣΔ46ΨΖ2Ν-ΩΙ7 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

 

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1)θέσης εντεταλμένου διδάσκοντα για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου, του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

603Ε46ΨΖ2Ν-7ΝΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Read More

Προκήρυξη Αριστείο Μποδοσάκη 2024

Το Αριστείο Μποδοσάκη θεσπίστηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη για να τιμήσει και να αναδείξει τα επιτεύγματα διακεκριμένων Ελλήνων και Ελληνίδων επιστημόνων που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην επιστήμη και έχουν συμβάλει καθοριστικά στην προαγωγή του επιστημονικού τους κλάδου (μπορείτε να βρείτε τη σχετική ανακοίνωση στον ακόλουθο σύνδεσμο https://rb.gy/5kbev).

Για το έτος 2024, το Ίδρυμα αποφάσισε να απονείμει δύο (2) Αριστεία, έκαστο συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000), στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία:

  1. Θετικές Επιστήμες: Φυσική, Αστρονομία, Χημεία, Γεωεπιστήμες, Μαθηματικά, Θεωρητικές Επιστήμες Πληροφορικής
  2. Ιατροβιολογικές Επιστήμες

Το κάθε Αριστείο απονέμεται σε έναν μόνο Έλληνα/σε μία Ελληνίδα επιστήμονα (κατά την ιθαγένεια ή το γένος). Επιλέξιμοι υποψήφιοι του Αριστείου Μποδοσάκη, βάσει του κανονισμού, είναι οι υποψήφιοι που μπορούν να αποδείξουν ότι είναι Έλληνες πολίτες, ή ότι τουλάχιστον ένας από τους παππούδες τους ήταν Έλληνας πολίτης. Πιο περίπλοκες περιπτώσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση.

Η υποβολή της αίτησης προϋποθέτει τη συμπλήρωση από τον προτείνοντα (nominator) μίας σύντομης αίτησης και την υποβολή της επιστολής (nomination letter) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων. Η πρόταση υποψηφιότητας θα πρέπει να περιέχει σαφή αναφορά του επιστημονικού πεδίου του υποψήφιου, περιγράφοντας τη δραστηριότητα και τα επιτεύγματά του, σε σχέση με το πεδίο της υποψηφιότητάς του και με αναφορά στις δημοσιεύσεις του.

Για επιπλέον πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, τηλ. +30.210.722.3244, e-mail: excellenceaward@bodossaki.gr

Προθεσμία Υποβολής Υποψηφιοτήτων:  30η Σεπτεμβρίου 2023.

Read More
Ranking_l

Στην 27η θέση Παγκοσμίως το ΕΚΠΑ στην «Ποιοτική Εκπαίδευση» και στην 9η θέση για την πολιτική του σε θέματα «Ισότητας των φύλων»

Προσφάτως ανακοινώθηκε από τον έγκριτο φορέα Times Higher Education, η πολύ σημαντική παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων «THE University Impact Rankings».

https://www.timeshighereducation.com/impactrankings#!/length/25/locations/GRC/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined

Πρόκειται για μία αξιολόγηση της θέσης των Πανεπιστημίων παγκοσμίως, με βάση την οικονομική και κοινωνική τους επίδραση, όπως αυτή αποτιμάται σε σχέση με τους δεκαεπτά στόχους βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.  H συγκεκριμένη κατάταξη δημοσιεύεται για 5η συνεχόμενη χρονιά, και η φετινή έκδοση είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα σε συμμετοχή Πανεπιστημίων, περιλαμβάνοντας πάνω από 1.700 Ιδρύματα από 110 χώρες και περιφέρειες, σε 18 πίνακες – έναν για κάθε έναν από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs), καθώς και μία συνολική κατάταξη.

 

Η φετινή ανακοίνωση επιφύλαξε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών τις υψηλότερες επιδόσεις και διακρίσεις στην ιστορία του αφού για πρώτη φορά κατατάσσεται στα καλύτερα 10 Πανεπιστήμια παγκοσμίως στον Στόχο 5, ο οποίος αφορά την πολιτική και τις ενέργειες των Ιδρυμάτων για την Ισότητα των φύλων,  καταλαμβάνοντας την 9η θέση μεταξύ 1081 Πανεπιστημίων . Επιπροσθέτως το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 27η θέση παγκοσμίως στον Στόχο 4: Ποιοτική Εκπαίδευση (Quality Education) και στην 69η θέση στον κόσμο στον Στόχο 10. «Μείωση Ανισοτήτων».  Επιπροσθέτως το ΕΚΠΑ καταλαμβάνει εξαιρετικά υψηλές θέσεις και επιτυγχάνει διακρίσεις και σε άλλους τέσσερις επιμέρους στόχους οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, στους οποίους βρίσκεται για πρώτη φορά, και στους τέσσερις,  την ίδια χρονιά στις θέσεις 101-200.  Η άνοδος του Ιδρύματος καθίσταται ακόμη πιο σημαντική αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η συμμετοχή των Πανεπιστημίων αυξήθηκε κατά 21% σε σχέση με πέρυσι (1700 φέτος από 1406 το 2022). Τα αποτελέσματα της  κατάταξης επιβεβαιώνουν την σημαντική επίδραση που ασκεί το ΕΚΠΑ στην βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας, στην οικονομική ανάπτυξη, στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων, στην παιδεία και την υγεία.

 

THE_Impact_Ranking2023
Read More

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023» με Κωδικό ΟΠΣ 5184403 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ανακοινώνεται η έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών για το τμήμα και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση.

Για το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων υπάρχουν 6 διαθέσιμες θέσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (κωδικός μαθήματος : 33609) για την περίοδο 05/06/2023 έως 31/10/2023.

Διάρκεια υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από 05/06/2023 έως 16/06/2023 και ώρα 23:59. Όσες αιτήσεις είναι εκπρόθεσμες θα απορρίπτονται.

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδι αφέροντος Πρακτικής ΆΣκησης Τμ. Αγροδιατρόφης -ΙΟΥΝΙΟΣ 2023.pdf
Read More
central-building

Για 4η συνεχόμενη χρονιά το ΕΚΠΑ στο 1,4% των καλύτερων Πανεπιστημίων παγκοσμίως

Το Κέντρο Παγκόσμιων Πανεπιστημιακών Κατατάξεων – Center for World University Rankings (CWUR) είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος οργανισμός που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κυβερνήσεις και πανεπιστήμια για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Πριν από λίγες μέρες δημοσίευσε για το έτος 2023 την  κατάταξη των καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως. Η κατάταξη,  δημοσιεύεται για 12η συνεχόμενη χρονιά και βασίστηκε στη βαθμολόγηση 20.531 Πανεπιστημίων , από τα οποία ξεχώρισαν τα 2.000 καλύτερα. Η φετινή κατάταξη επιβεβαίωσε την υψηλή θέση παγκοσμίως για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο καταλαμβάνει τη 278η θέση ανάμεσα στα καλύτερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Παγκοσμίως, παραμένοντας για 4η συνεχόμενη χρονιά στο 1,4% των καλύτερων Πανεπιστημίων.

Παράλληλα καταλαμβάνει την 1η θέση μεταξύ των δώδεκα (12) ελληνικών Πανεπιστημίων, με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να βρίσκεται στην 2η θέση και την 429η παγκοσμίως, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην 3ηθέση και στην 578η θέση παγκοσμίως , το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στην 4η θέση και την 736η θέση παγκοσμίως , και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην 5η θέση και την 771η θέση παγκοσμίως.

Για περισσότερες πληροφορίες

https://cwur.org/2023.php

Ανακοίνωση στο UoA Hub

Read More
banner3_low

Πρακτικό Τελικής Κατάταξης για Πρακτική Άσκηση (Ακαδ. Έτος 2022 – 2023)

Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριων για Πρακτική Άσκηση στο  Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020, κατά το Ακαδ. Έτος 2022 – 2023 για την περίοδο από 9/12/2022 έως 31/10/2023,

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 4-2023
Read More
banner3_low

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023» με Κωδικό ΟΠΣ 5184403 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ανακοινώνεται η έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών για το τμήμα και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση.

Για το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων υπάρχουν 7 διαθέσιμες θέσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (κωδικός μαθήματος : 33609) για την περίοδο 08/05/2023 έως 31/10/2023.

Διάρκεια υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από 08/05/2023 έως 22/05/2023 και ώρα 23:59. Όσες αιτήσεις είναι εκπρόθεσμες θα απορρίπτονται.

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρακτικής Άσκησης ΜΑΙΟΣ 2023
Read More
el