Δήλωση Αδυναμίας προσέλευσης σε εξεταζόμενο μάθημα

Οι φοιτητές που δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στην εξέταση  κάποιου ή κάποιων μαθημάτων της Εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2023 λόγω αντικειμενικών δυσκολιών που οφείλονται στα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων εβδομάδων, καλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα

https://forms.gle/qUM4szBQSN7itny79

Παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα μέχρι τη Δευτέρα  2 Οκτωβρίου στις 17:00 ώστε να δρομολογηθεί αν είναι δυνατό επαναληπτική εξέταση μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα (4-6 Οκτ. 2023).

Read More
71202003

Συνάντηση Εργασίας με το Επιμελητήριο Ευβοίας

Συνάντηση εργασία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 21/9/2023 μεταξύ του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ευβοίας κ. Ιωάννη Γεροντίτη και του Προέδρου του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητή κ. Θεόδωρου Ζαχαριάδη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος σχετικά με την επιχειρηματική ανάπτυξη των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον Αγροδιατροφικό τομέα και εδρεύουν στη Εύβοια και τους τρόπους που οι δυο φορείς μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό. Πιο συγκεκριμένα αναλύθηκαν οι σύγχρονες τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες που δημιουργούνται σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στην ανάπτυξη νέων εξαγώγιμών αγροδιατροφικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, θέματα που αφορούν την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023-2027 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πως η υλοποίησή της μπορεί να επηρεάσει τις Αγροτικές εκμεταλλεύσεις στο νομό μας, καθώς και θέματα διαχείρισης  Φυσικών Πόρων, όπως οι συνέπειες της πρόσφατης καταιγίδας Daniel στην αγροτική παραγωγή, οι επιβαρύνσεις που αναμένονται στην οικονομική ζωή της χώρας, καθώς και οι ενέργειες ανασυγκρότησης της Εύβοιας από τις δασικές πυρκαγιές του 2021 και μετά.

Επιπλέον οι δυο φορείς επικαιροποίησαν τη δέσμευσή τους για στενή συνεργασία μεταξύ του Επιμελητηρίου Ευβοίας και του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών πόρων του Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης, και εμπέδωσης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του τμήματος σε τοπικές επιχειρήσεις του αγροτικού και αγροδιατροφικού τομέα σαν εργαλείο διασύνδεσης των Πανεπιστημιακών σπουδών με την τοπική αγορά εργασίας.

Με την ευκαιρία της συνάντησης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου εξήρε για μια ακόμα φορά, το πολύ σημαντικό γεγονός ότι το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων έλαβε πριν από λίγες μέρες πιστοποίηση της ποιότητας σπουδών του με πλήρη συμμόρφωση (Full Compliance) από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και είναι το πρώτο τμήμα στο Συγκρότημα Ευρίπου του Πανεπιστημίου Αθηνών που λαμβάνει αυτή τη διάκριση. Η πιστοποίηση διενεργείται από διεθνή ομάδα ακαδημαϊκών και εμπειρογνώμων και πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα, διεθνώς αποδεκτά ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).

Read More
πιστοποίηση

Πιστοποίηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών από την ΕΘΑΑΕ

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι ολοκληρώθηκε επισήμως, η πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (ΑΑΑΔΦΠ) με την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης πιστοποίησης με πλήρη συμμόρφωση (Full Compliance) από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης  (ΕΘΑΑΕ).

Το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων είναι το πρώτο τμήμα στο Συγκρότημα Ευρίπου του Πανεπιστημίου Αθηνών που λαμβάνει αυτή τη εξαιρετική διάκριση και επιβεβαιώνει το υψηλότατο επίπεδο και την ποιότητα των παρεχόμενων Σπουδών.

Η πιστοποίηση διενεργείται από διεθνή ομάδα ακαδημαϊκών και εμπειρογνώμων και πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα, διεθνώς αποδεκτά ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).  Η επιτροπή αξιολόγησης έχοντας μελετήσει τον υποβληθέντα φάκελο υποψηφιότητας, πραγματοποίησε συνεντεύξεις με τη διοίκηση του Τμήματος, τον Πρόεδρο, τα στελέχη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του ΕΚΠΑ και της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος, καθώς και με φοιτητές,  καθηγητές, εκπροσώπους φορέων απασχόλησης και κοινωνικών εταίρων. Στη συνέχεια συνέταξε ειδική έκθεση την οποία υπέβαλε στην ΕΘΑΑΕ, ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για την Πιστοποίηση. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ, κατά την 31η συνεδρίαση του στις 24/07/2023, έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής  Πιστοποίησης, βάσει της οποίας το ΠΠΣ του Τμήματος συμμορφώνεται πλήρως με τις Αρχές του Προτύπου Ποιότητας Νέων ΠΠΣ σε Λειτουργία της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και αποφάσισε τη χορήγηση Πιστοποίησης στο ΠΠΣ του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, με διάρκεια ισχύος πέντε  ετών, από 24/07/2023 έως 23/07/2028.

Η ΕΘΑΕΕ μέσω του Προέδρου της, Καθ. Περικλή Μήτκα, εξέφρασε στις Πρυτανικές Αρχές, στον Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ και τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα θερμά της συγχαρητήρια για την άριστη ανταπόκριση του Ιδρύματος και του Τμήματος στη διαδικασία Πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του.

Εκ μέρους του τμήματος, της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος, των μελών ΔΕΠ, των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών μας, ευχαριστούμε θερμά τη διοίκηση του Ιδρύματος και τα στελέχη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου για την στήριξη και την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε όλες τις φάσεις και τα στάδια της πιστοποίησης (από τη σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας για την πιστοποίηση έως και την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης), και δεσμευόμαστε να προσπαθούμε καθημερινά να βελτιώνουμε ακόμη περισσότερο το επίπεδο και την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών.

Δρ. Θεόδωρος Ζαχαριάδης
Καθηγητής
Πρόεδρος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης,
Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

 

Ακολουθεί η Απόφαση Πιστοποίησης. Αναλυτικά η Έκθεση Πιστοποίησης είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΠΣ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Φ.Π. ΕΚΠΑ
Read More

Ανακοίνωση σχετικά με τις εξετάσεις αύριο 21/9/2023

Οι εξετάσεις αύριο στα μαθήματα 803 Αγροτική Κοινωνιολογία και 202. Εισαγωγή στους Η/Υ & Προγραμματισμός θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Σε περίπτωση που λόγω απεργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς δεν είναι δυνατή η μετάβαση στο Πανεπιστήμιο για κάποιους φοιτητές, οι φοιτητές αυτοί θα μπορέσουν να εξεταστούν ως εξής:

803 Αγροτική Κοινωνιολογία, Πέμπτη 28/9 στις 10:00 στην Αιθ: Β102/104 

202. Εισαγωγή στους Η/Υ & Προγραμματισμός, Παρασκευή 29/9 στις 16:00 στην Αιθ: Β102/104

Read More

Προκήρυξη Αριστείο Μποδοσάκη 2024

Το Αριστείο Μποδοσάκη θεσπίστηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη για να τιμήσει και να αναδείξει τα επιτεύγματα διακεκριμένων Ελλήνων και Ελληνίδων επιστημόνων που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην επιστήμη και έχουν συμβάλει καθοριστικά στην προαγωγή του επιστημονικού τους κλάδου (μπορείτε να βρείτε τη σχετική ανακοίνωση στον ακόλουθο σύνδεσμο https://rb.gy/5kbev).

Για το έτος 2024, το Ίδρυμα αποφάσισε να απονείμει δύο (2) Αριστεία, έκαστο συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000), στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία:

 1. Θετικές Επιστήμες: Φυσική, Αστρονομία, Χημεία, Γεωεπιστήμες, Μαθηματικά, Θεωρητικές Επιστήμες Πληροφορικής
 2. Ιατροβιολογικές Επιστήμες

Το κάθε Αριστείο απονέμεται σε έναν μόνο Έλληνα/σε μία Ελληνίδα επιστήμονα (κατά την ιθαγένεια ή το γένος). Επιλέξιμοι υποψήφιοι του Αριστείου Μποδοσάκη, βάσει του κανονισμού, είναι οι υποψήφιοι που μπορούν να αποδείξουν ότι είναι Έλληνες πολίτες, ή ότι τουλάχιστον ένας από τους παππούδες τους ήταν Έλληνας πολίτης. Πιο περίπλοκες περιπτώσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση.

Η υποβολή της αίτησης προϋποθέτει τη συμπλήρωση από τον προτείνοντα (nominator) μίας σύντομης αίτησης και την υποβολή της επιστολής (nomination letter) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων. Η πρόταση υποψηφιότητας θα πρέπει να περιέχει σαφή αναφορά του επιστημονικού πεδίου του υποψήφιου, περιγράφοντας τη δραστηριότητα και τα επιτεύγματά του, σε σχέση με το πεδίο της υποψηφιότητάς του και με αναφορά στις δημοσιεύσεις του.

Για επιπλέον πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, τηλ. +30.210.722.3244, e-mail: excellenceaward@bodossaki.gr

Προθεσμία Υποβολής Υποψηφιοτήτων:  30η Σεπτεμβρίου 2023.

Read More

Συνέντευξη του Δρ. Ιωάννη Δούκα στο ΕΡΤ News/1o Πρόγραμμα

Oι συνέπειες από την διακοπή της Συμφωνίας για τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων της Ουκρανίας και Ρωσίας από τη Μ. Θάλασσα, η αντίδραση στις τιμές των αγορών τον ένα χρόνο που ίσχυσε και οι λόγοι ανόδου του πληθωρισμού των τροφίμων διεθνώς και στη χώρα μας παρά την διάθεση μεγαλύτερων ποσοτήτων γεωργικών πρώτων υλών και την υποχώρηση του ενεργειακού κόστους είναι τα θέματα που αναλύονται στην εκπομπή του Πολυδεύκη Παπαδόπουλου «Με το Πρώτο στην Ευρώπη και τον Κόσμο» (Α’ Πρόγραμμα, Σάββατα και Κυριακές 12.00-13.00).   Καλεσμένος ήταν ο Γιάννης Δούκας, Επίκουρος Καθηγητής Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων στο ΕΚΠΑ.

Περισσότερες λεπτομέρειες και ολόκληρη η συζήτηση στο Link

Read More

Μνημόνιο Συνεργασίας με την εταιρία ASKADA Farm

Το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων υπέγραψε  Μνημόνιο Συνεργασίας με την εταιρία ASKADA Farm, με σκοπό τη  συνεργασία σε θέματα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης στον Αγροδιατροφικό τομέα.

Το αγρόκτημα ASKADA δραστηριοποιείται στην Κύμη Ευβοίας και παράγει σύκα χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τεχνικές βιολογικής γεωργίας. Στην συνέχεια χρησιμοποιεί τεχνικές παραδοσιακής αποξήρανσης  και παράγει μοναδικά προϊόντας όπως:

 • Βιολογικά Ξηρά Σύκα Κύμης ΠΟΠ
 • Μεζέ Σύκου Mediterranean no. 01
 • Μεζέ Σύκου Spicy nο. 02
 • Roll Σύκου Chocolate nο. 03
 • Βιολογικό Άλειμμα Σύκου
 • Chutney Σύκου
 • Βιολογικό Συκόμελο
 • Βιολογική Μπάρα Σύκου με Κακάο & cranberries
 • Βιολογική Μπάρα Σύκου με Κολοκυθόσπορος & λεμόνι
 • ΣΥΚΟΛΑΤΑΚΙΑ σε κόκκινο κρασί
 • ΣΥΚΟΛΑΤΑΚΙΑ με θυμάρι & ανθό άλατος

 

Read More
civis

MSCA Post-Doc Fellowships-CIVIS Infoday on 12/6/2023

Σας ενημερώνουμε πως διοργανώνεται από τα Πανεπιστήμια- μέλη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου CIVIS τη Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2023 στις 16:00-17:30 διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα-infoday, με απώτερο στόχο την παρουσίαση στην κοινότητα του CIVIS των ευκαιριών που προσφέρει το πρόγραμμα μεταδιδακτορικών υποτροφιών Marie Sklodowska-Curie. Τα Πανεπιστήμια-μέλη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου CIVIS αποσκοπούν να προσελκύσουν τους πιο υποσχόμενους ερευνητές για να υποβάλουν αίτηση για τις δράσεις Marie-Sklodowska Curie. Το πρόγραμμα μεταδιδακτορικών υποτροφιών MSCA χορηγεί ατομικές, διακρατικές υποτροφίες σε διακεκριμένους ερευνητές που επιθυμούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες μέσω προηγμένης κατάρτισης, διεθνούς, διεπιστημονικής και διατομεακής κινητικότητας.

Τίτλος: “MSCA Post-doc fellowships”
Ποιους αφορά
: Διδάκτορες, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ
Για να εγγραφείτε και να παρακολουθήσετε την ενημερωτική διαδικτυακή ημερίδα, παρακαλούμε συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα  μέχρι τις 12 Ιουνίου 2023.

Δείτε περισσότερα!

Οι δράσεις «Marie-Sklodowska Curie» (Marie-Sklodowska Curie Actions) στοχεύουν στην υποστήριξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των ερευνητών σε όλους τους επιστημονικούς τομείς και στην προώθηση των συνεργασιών μεταξύ των επιστημονικών κοινοτήτων. Συγκεκριμένα, ερευνητές οποιασδήποτε ηλικίας, εθνικότητας και επιστημονικού πεδίου, οι οποίοι κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα, ερευνητική εμπειρία 8 ετών (max.) και δεν έχουν διαμείνει ή ασκήσει την κύρια ερευνητική τους δραστηριότητα στη χώρα του δικαιούχου για περισσότερο από 12 μήνες στο διάστημα των 36 μηνών πριν από την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μεταδιδακτορική υποτροφία MSCA, επιλέγοντας ένα Πανεπιστήμιο CIVIS ως ίδρυμα υποδοχής. Οι αιτούντες θα λάβουν υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υποβολής της πρότασής τους και θα έχουν πρόσβαση σε υποστηρικτικό υλικό καθώς και σε ένα διαδικτυακό εργαστήριο-workshop.
Επιπροσθέτως, οι μεταδιδακτορικές υποτροφίες MSCA αποτελούν ευκαιρία και για τους ακαδημαϊκούς-μέλη ΔΕΠ του CIVIS που ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν στην ομάδα τους και να επιβλέψουν εξαιρέτους και έμπειρους ερευνητές. Σε αυτό το πλαίσιο, το CIVIS φιλοδοξεί να διευκολύνει την αναζήτηση επιβλεπόντων, παρέχοντας μια βάση δεδομένων μέσω της οποίας, οι πιθανοί υποψήφιοι-υπότροφοι μπορούν εύκολα να βρουν τους κατάλληλους επόπτες. Επομένως, εάν είστε μέλος ΔΕΠ και επιθυμείτε να φιλοξενήσετε έναν υπότροφο-μεταδιδακτορικό ερευνητή MSCA για να εργαστεί μαζί σας ή στην ερευνητική σας ομάδα, συμπληρώστε την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα (supervision form).

Για περαιτέρω πληροφόρησή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους:
– Ross Hanley: ross.hanley@glasgow.ac.uk
– Rosa Di Stefano: rosa.distefano@uniroma1.it
– Leticia Martinez Garcia: leticia.martinez.garcia@ulb.be

Τέλος, επισυνάπτονται η πρόσκληση και το πρόγραμμα της ενημερωτικής ημερίδας.

Εκ μέρους του γραφείου του CIVIS στο ΕΚΠΑ

MSCA Info Days 2023 Doctoral Networks
Read More

Μνημόνιο Συνεργασίας με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας

Το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με την Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Στερεάς Ελλάδας, με σκοπό τη  συνεργασία σε θέματα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης στον Αγροδιατροφικό τομέα και ανάδειξης των αγροδιατροφικών προϊόντων προστατευόμενου τόπου προέλευσης και εξαιρετικής  ποιότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΣΣΕ) είναι μια κοινοπραξία μεταξύ φορέων του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι δραστηριοποιούνται γύρω από την αγροδιατροφική αλυσίδα και ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  Η ΑΣΣΕ έχει ως βασικό σκοπό την ανάδειξη του αγροδιατροφικού κλάδου της Στερεάς Ελλάδας καθώς και την τεκμηρίωση και προώθηση, των τοπικά παραγόμενων προϊόντων. Επίσης, παρέχει συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις του πρωτογενούς και του μεταποιητικού τομέα της Περιφέρειας. Αριθμεί 63 μέλη (Μάιος 2023) μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται 18 δήμοι από τις πέντε περιφερειακές ενότητες της Στερεάς Ελλάδας, 4 εμποροβιοτεχνικά επιμελητήρια, 2 ομοσπονδίες, 7 αγροτικοί συνεταιρισμοί και 31 ιδιωτικές επιχειρήσεις από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Read More
el